Hiei, "Yu Yu Hakusho" 8712a

Hiei, "Yu Yu Hakusho" 8712a